Живучість

Побудова термінологічної мережі предметної області

tom_16_2.jpg

Надано опис методики побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу масиву текстів за обраною проблематики (живучості технічних та інформаційних систем). Методика базується на застосуванні компактифицированного графів горизонтальній видимості для термінів - окремих слів, биграмм і триграм, а також встановлення зв'язків між термінами. Побудовано та досліджено мережу мови, сформована на основі повних текстів наукових статей з проблематики живучості.

Керування репутацією в інформаційних мережах

rep-00_0.jpg

    На базі застосування засобів соціально-правового моделювання досліджується актуальна проблема керування репутацією у мережевому середовищі
Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах / Інформвція і право, 2013. ― №3(39). ― С. 3-10.

Живучість інформаційних об'єктів при довготерміновому зберіганні великих об'ємів даних

bigdata.jpg

   В доповіді представлено проблеми та розвиток технологій Big Data. Наведено результати дослідження природного старіння колекції DVD дисків, підтверджено закономірності та розподіл помилок у відповідності з принципами Парето для оптичних носіїв.

Syndicate content