Засоби комп'ютерного моделювання

Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-00s.jpg

   Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

Syndicate content