Цифровий фільтр

Оптимізація сумарною параметричної чутливості рекурсивних цифрових фільтрів з коефіцієнтами в неканонічних гіперкомплексних числових системах

mag.jpg

Запропоновано та реалізовано метод побудови оптимального за параметричної чутливості реверсивного фільтра на основі застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем. Показано, що використання неканонічних гіперкомплексних числових систем з великим числом ненульових структурних констант дозволяє значно знизити чутливість цифрового фільтра.

Синтез та оптимізація чутливості цифрових фільтрів із застосуванням неканонічних ГЧС

  У роботі показано, що застосування неканонічних ГЧС дозволяє знизити сумарну параметричну чутливість цифрового фільтра. Якщо ж застосувати оптимізацію параметричної чутливості, можливо отримати ще нижчу параметричну чутливість для деяких значень w.

Syndicate content