Складні мережі

"Conjectural" links in complex networks

This paper introduces the concept of Conjectural Link for Complex Networks, in particular, social networks. Conjectural Link we understand as an implicit link, not available in the network, but supposed to be present, based on the characteristics of its topology. It is possible, for example, when in the formal description of the network some connections are skipped due to errors, deliberately hidden or withdrawn (e.g. in the case of partial destruction of the network).

Сложные сети с модифицированным правилом предпочтительного соединения

ps-00.jpg

  Запропоновано модифікацію правила переважного з'єднання - приєднання з прискіпливісттю. Приєднання з прискіпливісттю застосовується до моделей мереж, побудованних за алгоритмом Барабаші-Альберт, і моделі (u,v)-flowers. Наведено результати чисельного моделювання запропонованих моделей. Розглянуто значення різних характеристик модельованих мереж.

Модель складних веб-мереж з фазовим переходом

У роботі побудовано модель складних мереж з фазовим переходом, описано введення параметру "обмеження" та процедура побудови складних мереж з фазовим переходом, обчисленні характеристики побудованої моделі.
А.О. Снарський, І.А. Зарванська Модель складних веб-мереж з фазовим переходом // Щорічна підсумкова наукова конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», 26-27 травня 2015. - С. 104-106

Фазовий перехід в моделі тематичної мережі

konf_ippi14.jpg

Снарский А.А., Ландэ Д.В Фазовый переход в модели контентной сети // Реєстрація, зберігання і обробка  даних: зб.

Науково-дослідна робота "ГІПЕРНЕТ"

100804133358-large.jpg

Метою науково-дослідної роботи за темою "Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем" є розробка теоретичних і технологічних засад і методів моделювання інформаційних мереж, їх дослідження, розвиток теорії та методології інформаційного пошуку із застосуванням інструментарію гіперкомплексних числових систем, що має підвищить ефективність пошукових процедур у сучасних інформаційно-аналітичних системах.

Відновлюваність зв'язків у безмасштабних мережах

raz-00s.jpg

   Розглянуто питання відновлювання зв'язків в мережах після їх вилучень шляхом деструктивного впливу.

Syndicate content