Ретроспективний аналіз

Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору

 Досліджується взаємозв'язок між подіями, пов'язаними з проблемати-кою захисту персональних даних в Україні, та їх відбиттям на веб-ресурсах мережі Ін-тернет.

Syndicate content