Предметна область

Построение сетей соавторства по данным сервиса Google Scholar Citations

osc-s.jpg

У роботі наводиться алгоритм побудови мережі співавторства вчених, регульованою їх науковими інтересами.

Мережа співавторства формується на основі зондування сервісу Google Scholar цитати. Показано, що дескриптори, що визначають тематичну спрямованість, впливають на розмір формованої мережі, а також на динаміку її зростання. Показано, що кластери в мережах співавторства можуть розглядатися як основа для виявлення наукових шкіл.

Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations

Пропонується методика побудови мередж - моделей предметних областей на основі зондування контентних мереж. Як така мережа розглядається мережа понять, що відповідають тегам сервісу Google Scholar Citations. Модель застосовано для правової науки але запропонований підхід можна застосовувати також для інших областей науки.
Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2015. - №2(46). - С.3-8
 

Syndicate content