Оцінка живичості

Живучість наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі

Досліджено характеристики Інтернет, що впливають на довготермінове зберігання інформаційних об’єктів (ІО), зокрема наукових публікацій (НП). Запропановано модель оцінки живучості НП та шляхи ії підвищення при довготерміновому зберіганні в Інтернет. 

Syndicate content