Інформаційні системи

Мультиагентные модели информационного влияния

itb-2015-cover_r.jpg

Построение и анализ мультиагентных моделей взаимодействия информационных элементов представляет исключительный интерес как с точки зрения мониторинга, принятия решения, организации управления информационными атаками и ресурсами, так и в возможности своевременного выявления и прогнозирования результатов информационного воздействия, атак на социальную среду. Исследования в области мультагентных систем представляют как научный, так и прикладной, насущный интерес. Сложные проблему, возникшую в информационном пространстве, можно понять, только разложив ее на простые факторы, агенты, действующие по определенным правилам, взаимодействие которых и породило проблему. Выявив факторы, можно встроить их в многоагентные компьютерные модели 83 информационного пространства и экспериментировать с ними, выявлять закономерности, переносимые в мир информационных взаимодействий.

Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу

itb-2015-cover_r.jpg

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що на основі програмного забезпечення з відкритим кодом можливо побудувати систему автоматичної географічної прив‘язки структурованих інформаційних потоків на прикладі інформаційного масиву системи контент-моніторингу InfoStream. Очевидними перевагами такого підходу є низька вартість робіт 41 та незалежність кінцевого програмного продукту від платформи клієнта, оскільки всі аналітичні операції відбуваються на боці сервера. При цьому слід зазначити, що географічна належність інформаційного повідомлення повинна бути визначена засобами системи контент-моніторингу. До недоліків представленого підходу слід віднести те, що у разі відсутності попередньої географічної прив‘язки інформаційного повідомлення слід провести таке визначення в інший програмний спосіб (або ж провести таку прив‘язку вручну), а також необхідність побудови додаткових інструментів геопросторового аналізу порівняно з тими, які наразі присутні в комерційних ГІС.

Syndicate content