Інформаційні резервації

Моделирование информационных резерваций

itsb-01s.jpg

Розглядаються поняття «інформаційна резервація», «зовнішня інформаційна ізоляція», «інформаційна самоізоляція» і супутні їм. Досліджуються моделі, відповідні типовим інформаційним сюжетами, інформаційних операцій та інформаційних резервації. Запропоновано методологічна основа для виявлення інформаційних резервацій, що базується на дослідженні динаміки тематичних інформаційних сюжетів.

Модель информационной резервации

В работе рассматриваются понятия «информационной резервации», внешней информационной изоляции, информационной самоизоляции и со- путствующих процессов. Представлена модель, соответствующая типовым информационным сюжетам и информационным резервациям. Предложена методологическая основа для выявления информационных резерваций, базирующаяся на исследовании динамики тематических информационных сюжетов

Syndicate content