Інформаційні потоки

Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень на основі моніторингу інформаційного простору

itb-2015-cover_r.jpg

   У доповіді представлена архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної протидії, детально розглянуто методику аналітичного дослідження, яка базується на використанні інструментальних засобах аналізу і візуалізації інформаційних потоків і часових рядів.

   Запропоновані архітектурні рішення можна використовувати при реалізації систем інформаційної підтримки прийняття рішень, що базуються на контент-моніторингу інформаційного простору та сценарному аналізі, а так само в якості бази для проведення аналітичної та прогнозної діяльності.

Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу

itb-2015-cover_r.jpg

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що на основі програмного забезпечення з відкритим кодом можливо побудувати систему автоматичної географічної прив‘язки структурованих інформаційних потоків на прикладі інформаційного масиву системи контент-моніторингу InfoStream. Очевидними перевагами такого підходу є низька вартість робіт 41 та незалежність кінцевого програмного продукту від платформи клієнта, оскільки всі аналітичні операції відбуваються на боці сервера. При цьому слід зазначити, що географічна належність інформаційного повідомлення повинна бути визначена засобами системи контент-моніторингу. До недоліків представленого підходу слід віднести те, що у разі відсутності попередньої географічної прив‘язки інформаційного повідомлення слід провести таке визначення в інший програмний спосіб (або ж провести таку прив‘язку вручну), а також необхідність побудови додаткових інструментів геопросторового аналізу порівняно з тими, які наразі присутні в комерційних ГІС.

Мультиагентна модель поведінки тематичних інформаційних потоків

dd-01.jpg

Додонов А.Г., Ланде Д.В. Материалы VI Всеросийской мультиконференции по проблемам управления. Том. 4 //  Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - С. 102-107

Характеристики інформаційних потоків, пов'язаних з реформуванням податкової системи України

pi-2012-2c-s.jpg

   Робота присвячена дослідженню властивостей інформаційних потоків, що відображають прояви громадської активності населення під час подій податкового реформування в Україні в 2010-2011 роках.

Syndicate content