Інформаційний простір

Распознавание информационных операций

riop.jpg

У книзі детально розглядаються математичні основи розпізнавання інформаційних операцій, які базуються на математичній статистиці, нелінійній динаміці, теорії складних мереж (Complex Networks), інформаційному і математичному моделювання, соціології.

Моделирование информационных резерваций

itsb-01s.jpg

Розглядаються поняття «інформаційна резервація», «зовнішня інформаційна ізоляція», «інформаційна самоізоляція» і супутні їм. Досліджуються моделі, відповідні типовим інформаційним сюжетами, інформаційних операцій та інформаційних резервації. Запропоновано методологічна основа для виявлення інформаційних резервацій, що базується на дослідженні динаміки тематичних інформаційних сюжетів.

Распознавание информационных операций: мультиагентный подход

osc-s.jpg

В роботі запропоновано в якості методологічної основи детектування інформаційних операцій дослідження динаміки інформаційних потоків. Запропоновано модифікацію моделі дифузії інформації, модель інформаційної резервації. Розглянуто мультиагентні моделі поширення інформації, що дозволяють розпізнавати інформаційні операції. Визначено переваги та недоліки даних моделей.

Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства

osc-s.jpg

Описуються підходи до побудови моделей предметних областей в системах підтримки прийняття рішень.

Як джерела знань розглядаються текстові корпуси та ресурси сучасних наукометричних сервісів. Представлена ​​архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної підтримки прийняття рішень.

Запропоновано методологію аналітичного дослідження, яка базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних потоків і мережевих структур.

Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем

si2-00.jpg

В робрті розглянена модель тематичного інформаційного потоку на основі агентів, які відповідаютьопублікованим документам. В результаті моделювання отримані часові ряди, які відображають зміни кількості агентів та досліджені їх властивості. Також встановленні оцінки для параметрів агента.

Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

trd-01s.jpg

   Досліджено лінії трендів динаміки публікацій в інформаційному просторі, що відповідають інформаційним операціям.

Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі

pi-2012-2c-s.jpg

   Досліджуються деякі сучасні виклики та загрози, що ведуть до переформатування засад інформаційного суспільства.

Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі

ipm-00s.jpg

  При проведенні аналітичних досліджень важливу увагу приділяють присутності в інформаційному просторі організацій, брендів, політичних партій, інших об'єктів.

Syndicate content