Неканонічна гіперкомплексні числова система

Оптимізація сумарною параметричної чутливості рекурсивних цифрових фільтрів з коефіцієнтами в неканонічних гіперкомплексних числових системах

mag.jpg

Запропоновано та реалізовано метод побудови оптимального за параметричної чутливості реверсивного фільтра на основі застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем. Показано, що використання неканонічних гіперкомплексних числових систем з великим числом ненульових структурних констант дозволяє значно знизити чутливість цифрового фільтра.

Syndicate content