Мовна мережа

Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової тематики

mpit-c.jpg

Пропонується методика виявлення і побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів відповідної тематики. Методика базується на застосуванні методології компактифікованих графів горизонтальної видимості. Побудовано і досліджено мовні мережі, сформовані на основі даних моделі Електронної енциклопедії законодавства України, а також тематичного фрагменту бази даних "Україніка наукова". 

Побудова термінологічної мережі предметної області

tom_16_2.jpg

Надано опис методики побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу масиву текстів за обраною проблематики (живучості технічних та інформаційних систем). Методика базується на застосуванні компактифицированного графів горизонтальній видимості для термінів - окремих слів, биграмм і триграм, а також встановлення зв'язків між термінами. Побудовано та досліджено мережу мови, сформована на основі повних текстів наукових статей з проблематики живучості.

Syndicate content