Моделі веб-мереж

Модель складних веб-мереж з фазовим переходом

У роботі побудовано модель складних мереж з фазовим переходом, описано введення параметру "обмеження" та процедура побудови складних мереж з фазовим переходом, обчисленні характеристики побудованої моделі.
А.О. Снарський, І.А. Зарванська Модель складних веб-мереж з фазовим переходом // Щорічна підсумкова наукова конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», 26-27 травня 2015. - С. 104-106

Syndicate content