Моделі предметних областей

Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства

osc-s.jpg

Описуються підходи до побудови моделей предметних областей в системах підтримки прийняття рішень.

Як джерела знань розглядаються текстові корпуси та ресурси сучасних наукометричних сервісів. Представлена ​​архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної підтримки прийняття рішень.

Запропоновано методологію аналітичного дослідження, яка базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних потоків і мережевих структур.

Syndicate content