Модель інформаційного потоку на основі агентів

Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем

si2-00.jpg

В робрті розглянена модель тематичного інформаційного потоку на основі агентів, які відповідаютьопублікованим документам. В результаті моделювання отримані часові ряди, які відображають зміни кількості агентів та досліджені їх властивості. Також встановленні оцінки для параметрів агента.

Syndicate content