Методи обчислення згортки

Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации

 У монографії розглядаються питання побудови алгоритмів швидкого обчислення лінійної та циклічної згорток, а також моделей інформаційного пошуку на основі використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Наведені основи теорії ГЧС, узагальнені методи побудови моделей за допомогою ГЧС, проаналізовано основні методи обчислення згортки та інформаційного пошуку. У роботі представлені тексти програм, які реалізують запропоновані алгоритми в середовищі аналітичних обчислень MAPLE.

Syndicate content