Математична модель

Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації

cgiirbis_64.exe_.jpg

    Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки. обслуговування користувачів і формування фонду.

Електронна бібліотека - середовище адаптивного агрегування інформації

arxiv1302_0120.jpg

   У статті запропоновано узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка базується на феномені конвергенції двох гілок функціонування бібліотеки . обслуговування читачів і комплектування.

Syndicate content