Кватерніон

Обобщение кватернионов вращения и связь с процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда

si2-00.jpg

Исследованы методы между обобщенными кватернионами и классом некоммутативных числовых систем четвертой размерности, построенных с помощью некоммутативной процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда систем второй размерности.

Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності

tom_16_3.jpg

Дослідженно клас некомутативних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) четвертої вимірності які побудовано за допомогою некомутативної процедури подвоення Гросмана-Кліфорда систем другої вимірності. Побудовано всі ГЧС цього класу, дослідженно алгоритми виконання операцій у них а також методи обчислення таких алгебраїчниї характеристик як спряження, нормування, вигляд дільників нуля. Виведено формули представлення експоненціальної функції у цих системах.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах

vgs-00s.jpg

Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на основі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.
 

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації множення кватерніонів як операції з автономним управлінням

   В роботі  детально  розглядається  варіант  підвищення  швидкодії  при  множенні  кватерніонів  шляхом  введення  групової  операції  з  автономним  блоком  управління,  що  реалізує  функціональну  вибірку  із  пам’яті.

Syndicate content