Гіперкомплексні числові системи

Обобщение кватернионов вращения и связь с процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда

si2-00.jpg

Исследованы методы между обобщенными кватернионами и классом некоммутативных числовых систем четвертой размерности, построенных с помощью некоммутативной процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда систем второй размерности.

Генерация гипрекомплексных числовых систем высоких размерностей

Для создания ГЧС более высоких размерностей можно воспользоваться процедурой умножения размерностей. При этом, если к одной и той же ГЧС применять умножение сильнозаполненной ГЧС, то получится сильнозаполненная система; если применять слабозаполненную, то получится слабозаполненная. При таком процессе умножения размерности полученные ГЧС будут изоморфными, если изоморфны системы, с помощью которых умножаются размерность.

Програмно-алгоритмічні засоби дослідження обчислювальних властивостей гіперкомплексних чисел у середовищі символьних обчислень MAPLE

  У роботі розроблено процедури які розвивають функції програмно-алгоритмічного інструментарію аналітичних обчислень над гіперкомплексними числами в системі комп"ютерної математики MAPLE, що дозволяють підвищити ефективність побудови математичних моделей різних об"єктів і процесів за допомогою гіперкомплексних числових систем.

Синтез та оптимізація чутливості цифрових фільтрів із застосуванням неканонічних ГЧС

  У роботі показано, що застосування неканонічних ГЧС дозволяє знизити сумарну параметричну чутливість цифрового фільтра. Якщо ж застосувати оптимізацію параметричної чутливості, можливо отримати ще нижчу параметричну чутливість для деяких значень w.

Гіперкомплексний підхід до моделювання процесів у системах управління якістю інформаційних послуг

   В якості системи представлення даних при моделюванні QMS IS, запропоновано використовувати гіперкомплексні числові системи. Даний підхід дозволить здійснити формальний опис параметрів, обмеженнь і зв"яків між ними, з урахуванням всієї наявної інформації, а також відомих закономірностей, що описують процеси інформаційних сервісів.

Гіперкомплексний підхід до визначення показників якості телекомунікаційних послуг

sait-2014.jpg

   У доповіді аналізуються різні підходи до оцінки процесу зіставлення значень якісних або кількісних характеристик показників якості телекомунікаційних послуг значеннями відповідних систем представлення вхідних даних.
  Бояринова Ю.В., Городько Н.А. / матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. / ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". - К.Ж ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2012 - С.342. - рос.

Науково-дослідна робота "ГІПЕРНЕТ"

100804133358-large.jpg

Метою науково-дослідної роботи за темою "Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем" є розробка теоретичних і технологічних засад і методів моделювання інформаційних мереж, їх дослідження, розвиток теорії та методології інформаційного пошуку із застосуванням інструментарію гіперкомплексних числових систем, що має підвищить ефективність пошукових процедур у сучасних інформаційно-аналітичних системах.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах

vgs-00s.jpg

Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на основі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.
 

Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів

knf12ipr-01s.jpg

   В статті розглядається застосування гіперкомплексних числових систем та системи залишкових класів при побудові моделі цифрової обробки даних. В якості приклада розглядається задача розділення секрету з використанням гіперкомплексного подання даних.

Syndicate content