Дільник нуля

Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності

tom_16_3.jpg

Дослідженно клас некомутативних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) четвертої вимірності які побудовано за допомогою некомутативної процедури подвоення Гросмана-Кліфорда систем другої вимірності. Побудовано всі ГЧС цього класу, дослідженно алгоритми виконання операцій у них а також методи обчислення таких алгебраїчниї характеристик як спряження, нормування, вигляд дільників нуля. Виведено формули представлення експоненціальної функції у цих системах.

Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

zhurnal_001.jpg

   Представлено основні властивості узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів. Уведено означення та досліджено спряження антикватерніонів,їхня норма та дільники нуля, а також правила виконання операцій з ними.
  Туренко А.С. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т.16, № 1 . - С.19-27. - укр.

Syndicate content