Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору

 Досліджується взаємозв'язок між подіями, пов'язаними з проблемати-кою захисту персональних даних в Україні, та їх відбиттям на веб-ресурсах мережі Ін-тернет.

  Представлено механізми дисперсійного, вейвлет- і фрактального аналізу часо-вих рядів обсягів тематичних публікацій.

   Наведено методологічні принципи досліджен-ня, показано дієвість розглянутих механізмів для аналізу тенденцій соціальних явищ.
 

  Ланде Д.В., Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору // Інформація і право, 2012. - N 2 (5). - C. 154-161.