Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу

itb-2015-cover_r.jpg

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що на основі програмного забезпечення з відкритим кодом можливо побудувати систему автоматичної географічної прив‘язки структурованих інформаційних потоків на прикладі інформаційного масиву системи контент-моніторингу InfoStream. Очевидними перевагами такого підходу є низька вартість робіт 41 та незалежність кінцевого програмного продукту від платформи клієнта, оскільки всі аналітичні операції відбуваються на боці сервера. При цьому слід зазначити, що географічна належність інформаційного повідомлення повинна бути визначена засобами системи контент-моніторингу. До недоліків представленого підходу слід віднести те, що у разі відсутності попередньої географічної прив‘язки інформаційного повідомлення слід провести таке визначення в інший програмний спосіб (або ж провести таку прив‘язку вручну), а також необхідність побудови додаткових інструментів геопросторового аналізу порівняно з тими, які наразі присутні в комерційних ГІС.

Бріцький С.О., Ланде Д.В. Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу // Матеріали XV науково-практичної конференції "Інформаційні технології та безпека" , 22 жовнтня 2015 р., м. Київ / - К., 2015. - С. 40-41.