Використання гіперкомплексних числових систем в комп‘ютерних мережах

nau2-00s.jpg

   В роботі розглянуто можливість застосування гіперкомплексних числових систем в алгоритмі електронного цифрового підпису RSA, для цього було застосовано представлення експоненційної та логарифмічної функції від гіперкомплексної змінної, а також модулярне обчислення.

  Бояринова Ю.Е., Городько Н.О., «Використання гіперкомплексних числових систем в комп‘ютених мережах»// Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції. м. Київ, 13-15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2012. - С. 28.