Відділ 104. Відділ спеціалізованих засобів моделювання

888777.jpg

Основні напрямки наукових досліджень відділу - теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

До основних наукових задач, що вирішуються у відділі відносяться: 

- Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних, інформаційно-пошукових систем, методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

- Дослідження інформаційних мережевих структур, розробка та застосування методології їх аналізу та синтезу.

- Дослідження і розвиток теорії гіперкомплексних числових систем з позицій теорії чисел, загальної алгебри, теорії функцій та диференціальних рівнянь. Розробка аналітично-програмного інструментарію виконання операцій в гіперкомплексних числових системах.

- Дослідження в галузі інтелектуальної обробки даних, цифрової обробки сигналів та криптографії.

Відділ очолює Ланде Дмитро Володимирович - доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії імені Ярослава Мудрого