Узагальнений підхід до використання гіперкомплексних числових систем (на прикладі задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа)

   У статті розглянута можливість використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС) для вирішення різних задач, розглянуто приклад застосування ГЧС для вирішення задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа.

   Боярінова Ю.Є., Надзуга В.С. Узагальнений підхід до використання гіперкомплексних числових систем  (на прикладі задачі розділення секрету  методом поліномів Лагранжа) //IV наукова конференція магістрів та аспірантів "Прикладна математика та комп"ютінг ПМК 2012"