Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations

Пропонується методика побудови мередж - моделей предметних областей на основі зондування контентних мереж. Як така мережа розглядається мережа понять, що відповідають тегам сервісу Google Scholar Citations. Модель застосовано для правової науки але запропонований підхід можна застосовувати також для інших областей науки.
Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2015. - №2(46). - С.3-8
 

ДолученняРозмір
dwl-scholar.pdf406.5 КБ