Сложные сети с модифицированным правилом предпочтительного соединения

ps-00.jpg

  Запропоновано модифікацію правила переважного з'єднання - приєднання з прискіпливісттю. Приєднання з прискіпливісттю застосовується до моделей мереж, побудованних за алгоритмом Барабаші-Альберт, і моделі (u,v)-flowers. Наведено результати чисельного моделювання запропонованих моделей. Розглянуто значення різних характеристик модельованих мереж. Показано, що характеристики отриманих мереж поводяться аналогічно фазовим переходам другого роду, а також розраховано порогове значення параметра прискіпливості, при якому відбувається фазовий перехід
Снарский А.А., Зарванский И.А. Сложные сети с модифицированным правилом предпочтительного соединения // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. - Т. 17. - N 3. - С. 15-21.