Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів

knf12ipr-01s.jpg

   В статті розглядається застосування гіперкомплексних числових систем та системи залишкових класів при побудові моделі цифрової обробки даних. В якості приклада розглядається задача розділення секрету з використанням гіперкомплексного подання даних.

   Боярінова Ю.Є. Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 54-56. - ISBN 978-966-02-6430-4.