Програмно-алгоритмічні засоби дослідження обчислювальних властивостей гіперкомплексних чисел у середовищі символьних обчислень MAPLE

  У роботі розроблено процедури які розвивають функції програмно-алгоритмічного інструментарію аналітичних обчислень над гіперкомплексними числами в системі комп"ютерної математики MAPLE, що дозволяють підвищити ефективність побудови математичних моделей різних об"єктів і процесів за допомогою гіперкомплексних числових систем.
А.С. Сукало Програмно-алгоритмічні засоби дослідження обчислювальних властивостей гіперкомплексних чисел у середовищі символьних обчислень MAPLE // Щорічна підсумкова наукова конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», 26-27 травня 2015. - С. 110-112