Применение КГГВ-алгоритма для научных текстов

ostis-00.jpg
   Описується застосування запропонованої авторами методики побудови компактифицированого графа горизонтальної видимості (КВГГ) для виявлення в наукових текстах тих слів, які визначають не тільки їх структурну зв'язність, але й інформаційну структуру. Порівнюються результати, отримані на основі застосування КГГВ-алгоритму та алгоритму побудови простої мережі слів.
 
Ланде Д.В, Снарський А.О., Ягунова Є.В. // Открытые семантические технологии проектирования интелектуальных систем OSTIS-2014. Материали IV междунар.науч.-техн.конф. (Минск 20-22 февраля 2014 года) / - Минск: БГУИР, 2014. - С. 199-204.
 
ДолученняРозмір
os14.pdf1.1 MB