Побудова високовимірних ізоморфних гіперкомплексних числових систем

   В роботі розглядаються деякі питання побудови ізоморфних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) за допомогою оператора множення вимірностей. Отримано таблиці множення високо вимірних ГЧС та оператори ізоморфізму.

   Побудова високовимірних ізоморфних гіперкомплексних числових систем. / Ю.Є.Боярінова, Н.О. Городько  // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.- 2012.- Т.14, № 1. — С.35-48  – рос.