Побудова термінологічної мережі предметної області

tom_16_2.jpg

Надано опис методики побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу масиву текстів за обраною проблематики (живучості технічних та інформаційних систем). Методика базується на застосуванні компактифицированного графів горизонтальній видимості для термінів - окремих слів, биграмм і триграм, а також встановлення зв'язків між термінами. Побудовано та досліджено мережу мови, сформована на основі повних текстів наукових статей з проблематики живучості.
Д.В. Ландэ, А.А. Снарский, В.Г. Путятин Построение терминологической сети предметной области // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. - Т. 15. - N 2. - С. 114-121.

ДолученняРозмір
sur-art.pdf592.16 КБ