Оцінка живучості інформаційних об'єктів при довготерміновому зберіганні великих об'ємів даних

s0s.jpg

   Розглянуто деякі напрямки розробки оцінок живучості об'єктів різної природи.

   Для предметної області зберігання даних запропоновано показники оцінок живучості інформаційних об'єктів в разі степеневого розподілу помилок, а також на основі показника доступності даних та імітаційної моделі характеристик корельованих відмов.

   Запропоновані показники передбачається використати в програмних інструментальних засобах управління інфраструктурою довготермінового зберігання великих об'ємів даних, які забезпечать підвищення живучості інформаційних об'єктів та зменшення витрат на зберігання.

   Березін Б.О., Ланде Д.В., Оцінка живучості інформаційних об'єктів при довготерміновому зберіганні великих об'ємів даних // Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния: Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - С. 21-27.
ДолученняРозмір
itb2013-1.pdf328.38 КБ