Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

spm-00_0.jpg

Розглянуто проблеми, пов'язаній з інформаційним та соціально-правовим моделюванням, його теоретичними засадами, відповідними інформаційними процесами, технологіями, системами у правовій сфері. Сформовано систему теоретичних знань щодо методології і методики професійної діяльності з інформаційного та соціально-правового моделювання, прогнозування, проектування та бази для застосування технологій моделювання з науковим обґрунтуванням необхідності реагування на найважливіші соціально-правових питань та їх регулювання.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Правознавство"; може бути корисне усім, хто бажає набути теоретичних знань і практичних навичок із застосування сучасних методів та засобів моделювання в соціально-правовій сфері

навч. посіб. / Д.В. Ланде , В.М. Фурашев , К.В. Юдкова. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - 220 с. ISBN 978-966-622-672-6

ДолученняРозмір
spm-pid.pdf32 КБ