Моніторинг, адаптивне агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності

knf12ipr-01s.jpg

   Розглянуто підходи та запропоновані технологічні рішення щодо моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформаційних потоків у глобальних мережах для забезпечення підтримки інформаційно-аналітичної діяльності

   Ланде Д.В., Путятін В.Г. Моніторинг, адаптивне агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 78-82. - ISBN 978-966-02-6430-4.