Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства

osc-s.jpg

Описуються підходи до побудови моделей предметних областей в системах підтримки прийняття рішень.

Як джерела знань розглядаються текстові корпуси та ресурси сучасних наукометричних сервісів. Представлена ​​архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної підтримки прийняття рішень.

Запропоновано методологію аналітичного дослідження, яка базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних потоків і мережевих структур.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Коваленко Т.В. Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2016): материалы VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск 18-20 февраля 2016 года) / - Минск: БГУИР, 2016. - С. 171-176

ДолученняРозмір
ostis-2016kov.pdf593.41 КБ