Михайло Вікторович Синьков (26 червня 1936 - 15 липня 2011)

Миха́йло Вікторович Синько́в (26 червня 1936 - 15 липня 2011)

   Михайло Вікторович Синьков (26 червня 1936 - 15 липня 2011) - український вчений у галузі прикладної математики й інформатики. Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії Президії АН УРСР імені С.О. Лебедєва,  Лауреат Державної премії СРСР, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. З 1988 р. по липень 2011 р. був завідувачем відділу спеціальних засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

 Михайлу Викторовичу  виповнилося  16 років В 1958 р. закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. Працював у Київському інституті автоматики Міністерства приладобудування СРСР (1958—1972), Інституті електродинаміки АН УРСР (1972—1981), інституті проблем моделювання в енергетиці АН УРСР (1981—1988). З 1988 р. по липень 2011 р. був завідувачем відділу спеціальних засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.
  Михайло Вікторович Синьков істотно розвинув теоретичні положення багатовимірних гіперкомплексних числових систем і їх зв'язків з методами теорії чисел; започаткував новий науковий цикл досліджень — непозиційні системи представлення, обробки та передачі інформації; створив основи теорії та принципи побудови широкого класу проблемно-орієнтованих засобів і систем з застосуванням нетрадиційних методів кодування.
Михайлу Викторовичу   виповнилося  48 років   Михайло Вікторович Синьков — засновник теоретичних досліджень і практичних розробок в Україні з комп'ютерної томографії. Під його керівництвом розроблено та передано у серійне виробництво комп'ютерний томограф третього покоління для дослідження тіла людини. Отримані Синьковим теоретичні і практичні результати з обчислювальної томографії носять широкий характер і використовуються при побудові томографічних систем для мікротомографії, томографії надр землі й океану, фізики плазми тощо.
   Автор близько 300 наукових праць, серед яких книги, препринти, статті, авторські свідоцтва. Був членом редколегії наукового журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних».

ДолученняРозмір
sinkovmv_75.pdf297 КБ