Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации

 У монографії розглядаються питання побудови алгоритмів швидкого обчислення лінійної та циклічної згорток, а також моделей інформаційного пошуку на основі використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Наведені основи теорії ГЧС, узагальнені методи побудови моделей за допомогою ГЧС, проаналізовано основні методи обчислення згортки та інформаційного пошуку. У роботі представлені тексти програм, які реалізують запропоновані алгоритми в середовищі аналітичних обчислень MAPLE.
 Для науковців і фахівців в області прикладної математики, що займаються проблемами ефективності обробки інформації , а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.
 Я.О.Каліновский, Д.В.Ланде, Ю.Є.Боярінова, Я.В.Хіцко. Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации. ― К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. ― 130 с.