Гіперкомплексний RSA-алгоритм

itb2013-00s.jpg

   Для використання гіперкомплексного представлення даних в алгоритмі RSA розглянуто побудову функцій від гіперкомплексної змінної.

   Для обчислення алгоритму RSA розглянуто побудову функцій від гіперкомплексної змінної - експоненціальної та логарифмічної функції.
   У загальному випадку побудова представлення експоненти від гіперкомплексної змінної викликає значні труднощі тому, що немає загальної формули піднесення до степеня гіперкомплексного числа. Беручи до уваги, для побудови представлення експоненти від гіперкомплексної змінної через степеневий ряд розроблений метод асоційованих систем лінійних диференціальних рівнянь.

   Ланде Д.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В. Гіперкомплексний RSA-алгоритм // Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния: Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - С. 120-124.

ДолученняРозмір
itb2013-4.pdf170.75 КБ