Гіперкомплексний підхід до визначення показників якості телекомунікаційних послуг

sait-2014.jpg

   У доповіді аналізуються різні підходи до оцінки процесу зіставлення значень якісних або кількісних характеристик показників якості телекомунікаційних послуг значеннями відповідних систем представлення вхідних даних.
  Бояринова Ю.В., Городько Н.А. / матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. / ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". - К.Ж ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2012 - С.342. - рос.