Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MediaWiki

itb2013-00s.jpg

Центральною проблемою створення розподілених систем незалежних інформаційних ресурсів є їх наповнення та організація обміну наборами даних великого обсягу.

Тут слід зазначити два суттєві моменти. По-перше, необхідно створювати відповідні програмні комплекси, що є достатньо складним процесом, який вимагає не лише високої кваліфікації розробників, але й значного часу на створення придатного для експлуатації продукту. По-друге, такі програмні продукти мають бути належним чином уніфіковані в плані пакетної обробки інформаційних масивів, що необхідно для реалізації швидкого перенесення даних з одного ресурсу до іншого.

На цей час в Національній академії правових наук України створюється Електронна енциклопедія законодавства (ЕлЕнЗ), яка має охоплювати понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними актами та міжнародно-правовими документами. ЕлЕн) міститиме термінологію, зв'язки з нормативно-правовими документами, аналітичними та оглядовими матеріалами, практикою застосування.

З цієї точки зору перспективним, на погляд авторів, є використання технології MediaWiki, добре відомої широкому загалу на прикладі Вікіпедії (точніше, сімейства вікіпедій). Ця технологія поширюється вільно і є доступною широкому колу організацій та окремих осіб, що працюють в сфері інформаційних технологій.
 

   Ланде Д.В., Брайчевський С.М. Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MediaWiki // Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния: Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - С. 114-119.
ДолученняРозмір
itb2013-3.pdf310.44 КБ