Фазовий перехід в моделі тематичної мережі

konf_ippi14.jpg

Снарский А.А., Ландэ Д.В Фазовый переход в модели контентной сети // Реєстрація, зберігання і обробка  даних: зб. наукових праць за матеріалами щорічної підсумкової наукової конференції 14-15 травня 2014 року Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, 2014. - С. 96-98.