Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці

cover1.jpg

У монографії наведено засади застосування деяких елементів комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці, опис окремих підходів, моделей, алгоритмів. Наведено необхідні відомості та окремі процедури виявлення значимих термінів із текстів, зокрема, із нормативно-правових актів, розглянуто приклади побудови мереж мови, надано алгоритми виявлення подібних текстів, розглянуто принципи організації тезаурусів і онтологій. Також розглянуті питанням формування електронних лінгвістичних ресурсів, корпусів, застосування сучасних мережевих інструментальних засобів, зокрема, технології MediaWiki для побудови електронних словників і енциклопедій з правової тематики.
Книгу призначено для широкого кола фахівців в галузях правознавства, прикладної лінгвістики, соціальних комунікацій, студентів і аспірантів з відповідних спеціальностей.
Ланде Д.В. Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці / К.: НДІІП НАПрН України, 2014. - 168 с. ISBN 978-966-2344-33-2

ДолученняРозмір
elementry1.pdf3.12 MB