Дослiдження алгоритмiв iнформацiйного пошуку у пiрингових мережах

si2-00.jpg

В цій роботі розглянута проблематика пірінгових мереж як елементу глобальної мережі Інтернет та алгоритми пошуку інформації в них (). Було встановлено, що існуючі алгоритми або не дуже оптимальні з точки зору часу виконання пошуку або з точки зору використання ресурсів. Було запропоновано новий алгоритм та наведені результати цого тестування на основі пірінгової мережі, змодельованої за алгоритмом Барабаша-Альберта.
 
Пазинич І.С., Ланде Д.В. Дослiдження алгоритмiв iнформацiйного пошуку у пiрингових мережах // Системный анализ и информационные технологии: материалы 17-й Международной научно-технической конференции SAIT 2015, Киев, 22-25 июня 2015 г. / УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ". - К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2015. - C. 91-92.