Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

tom_16_2.jpg

Представленно продовження досліджень однієї із некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності - системи антикватерніонів. Побудовано представлення експоненти від антикватерніонної змінної двома методами: за допомогою процедури подвоення Грасмана-Кліфорда та асоційованої системи лінійних дифиренціальних рівнянь.
А.С. Туренко Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів //  Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. - Т. 16. - N 2. - С. 62-73.