Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

zhurnal_001.jpg

   Представлено основні властивості узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів. Уведено означення та досліджено спряження антикватерніонів,їхня норма та дільники нуля, а також правила виконання операцій з ними.
  Туренко А.С. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т.16, № 1 . - С.19-27. - укр.