Дослідження стану оптичних носіїв при довготерміновому зберіганні цифрової інформації

berezin_lande.jpg

   Виявлені закономірності статистичного розподілу помилок дають підстави робити висновки, пов.язані з живучістю інформаційних об'єктів, що розміщуються на оптичних носіях даних, а саме враховувати явища самоподібності, нерегулярності виникнення помилок, наявність "товстого хвосту" в розподілі, що характеризує надзвичайно велику кількість носіїв із незначною кількістю помилок тощо.

Подані залежності для оптичних дисків разом з від повідними характеристиками інших видів носіїв можна використати при побудові інструментальних засобів управління інфраструктурою довготермінового зберіганнія інформації для підвищення ії ефективності та живучості.

   Березин Б.О., Ланде Д.В. Дослідження стану оптичних носіїв при довготерміновому зберіганні цифрової інформації // Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа): Матеріали науково-практичної конференції, 11-12 жовнтня 2012 р., м. Київ / - К., 2012. - С. 24-27.
ДолученняРозмір
berezin-lande.pdf229.95 КБ