Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем

si2-00.jpg

В робрті розглянена модель тематичного інформаційного потоку на основі агентів, які відповідаютьопублікованим документам. В результаті моделювання отримані часові ряди, які відображають зміни кількості агентів та досліджені їх властивості. Також встановленні оцінки для параметрів агента.
Грайворонська А.М., Ланде Д.В. Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем // Системный анализ и информационные технологии: материалы 17-й Международной научно-технической конференции SAIT 2015, Киев, 22-25 июня 2015 г. / УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ". - К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2015. - C. 62-63.