Ідентифікація параметрів цифрового фільтра з гіперкомплексними коефіцієнтами

knf12ipr-01s.jpg

   Досліджується метод ідентифікації параметрів гіперкомплексного фільтра по значенням параметрів фільтра-прототипа з дійсними параметрами.

   Ідентифікація здійснюється за допомогою перетворення виразу гіперкомплексної передавальної функції до вигляду гіперкомплексної функції та вибору однієї з її компонент в якості каналу передачі сигналу.
  Властивості одержаної гіперкомплексної передавальної функції повністю співпадає з властивостями передавальної функції фільтра-прототипа з дійсними параметрами і може бути використана для моделювання роботи цифрового фільтра.

   Т.В. Синькова, Ідентифікація параметрів цифрового фільтра з гіперкомплексними коефіцієнтами// Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 57-62. - ISBN 978-966-02-6430-4.